16 kwietnia przypada Światowy Dzień Głosu. Głos jest podstawowym narzędziem
umożliwiającym i wspierającym funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa opartego na
komunikacji. Jego zaburzenia mają negatywny wpływ na wiele obszarów aktywności
człowieka, powodują określone konsekwencje psychiczne, społeczne, zawodowe i znacząco oddziaływają na jakość życia.

Z tej Okazji składamy najserdeczniejsze życzenia naszym Logopedom 🙂 – Niech was usłyszą!

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym felietonem Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” na temat zaburzeń głosu u dzieci.