Dzisiaj, tj.6.10,w kolejnym dniu II Miejskiego Tygodnia Przeciwko Przemocy, miało miejsce szkolenie / warsztaty na temat „Interwencji kryzysowej w przemocy domowej z uwzględnieniem osób doznających przemocy oraz dzieci”. Przeprowadził je Specjalista w tym obszarze, Pan Leszek Underowicz. Wspierały go Panie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świętochłowicach, psycholog Agata Fortuńska i pedagog Patrycja Stopyra. 

Uczestnicy spotkania wymieniali się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, mieli okazję podzielić się swoją perspektywą pracy z rodziną.