19 maja 2023 r. odbyła się konferencja: „Razem przeciw przemocy”, której organizatorami byli: Miejski Zarząd Oświaty, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

Na konferencji poruszono problematykę przemocy. Psycholog Agata Fortuńska i pedagog Patrycja Stopyra z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przedstawiły tematykę przemocy rówieśniczej oraz strategie postępowania i radzenia sobie w takich sytuacjach. Omówiono definicje przemocy, jej rodzaje w środowisku rówieśniczym, zaprezentowano statystykę dotyczącą zjawiska. Ponadto zaprezentowane zostały założenia komunikacji bez przemocy według Rosenberga i możliwości jej wykorzystania w codziennym funkcjonowaniu szkół i placówek. Radca prawny – mecenas Jakub Szumny – zapoznał zebranych z konsekwencjami prawnymi przemocy w szkole i w placówce oświatowej. Zebrani dowiedzieli się jak ważne są jednolite procedury postępowania w przypadku ujawnienia przemocy na terenie szkoły/placówki. Z kolei Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Wojciech Zbylut zaprezentował procedurę Niebieskiej Karty w aspekcie zadań i obowiązków szkoły oraz placówki oświatowej. Obecni na konferencji mogli obejrzeć krótki film instruktażowy, w jaki sposób wypełnić Niebieską Kartę i na co zwrócić szczególną uwagę. Prelegent zaprezentował również zmiany prawne, jakie od czerwca tego roku będą wprowadzone.

Konferencja jest wstępem do opracowania międzyinstytucjonalnej strategii działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej.