Ścieżki kształcenia

Oba schematy pokazują ścieżki kształcenia przez całe życie.

  1. Schemat  I przedstawia możliwe drogi edukacyjne absolwentów wygaszanych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020.
  2. Schemat II przedstawia możliwości kształcenia dla absolwentów 8 letnich szkół podstawowych począwszy od 1 września 2019r.