Starszy Wiek Szkolny

 • diagnoza dzieci i młodzieży do 19 r.ż. obejmująca ustalanie przyczyn trudności dydaktycznych, wychowawczych oraz specyficznych trudności w nauce
 • praca postdiagnostyczna (pedagogiczna)
 1. terapie indywidualne i grupowe – w szczególności dla uczniów ze stwierdzonymi zaburzeniami dyslektycznymi
 2. zajęcia z profilaktyki muzycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym (grupy integracyjne), uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, nauczycieli i rodziców
 3. warsztaty z twórczego myślenia (szkoły podstawowe, gimnazja)
 4. warsztaty dla nauczycieli, w szczególności dotyczące specyficznych potrzeb edukacyjnych
 5. orzecznictwo, opiniowanie
 6. praca z rodzicem (indywidualne konsultacje, zebrania dla rodziców dzieci objętych terapią)
 7. współpraca z pedagogami, polonistami, nauczycielami
 • praca postdiagnostyczna (psychologiczna)
 1. terapia indywidualna i grupowa dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
 2. terapia rodzin
 3. zajęcia korekcyjno-wyrównawcze

W ramach specyfiki pracy w dziale „Starszy wiek szkolny” prowadzone są następujące zajęcia grupowe: (wspólnie przez mgr Gurgoń i mgr Majorek)

 1. integracyjne dla klas pierwszych gimnazjum
 2. socjoterapeutyczne
 3. dot. wychowania prorodzinnego, uzależnień, zachowań agresywnych dzieci i mlodzieży