Logopedyczny

Diagnoza logopedyczna:

 • wywiad z rodzicami
 • badanie funkcji oddychania i połykania
 • badanie zgryzu i budowy narządów mowy
 • badanie słuchu (Platforma Zmysłów)
 • badanie poprawności artykulacyjnej
 • sprawdzanie kompetencji językowej (nadawanie i rozumienie mowy w zależności od wieku)
 • badanie płynności mowy
 • badania logopedyczne dzieci na terenie przedszkoli

Terapia logopedyczna:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dostosowanych metodologicznie do specyfiki zaburzeń mowy
 • terapia grupowa dzieci i młodzieży jąkającej się
 • współpraca z innymi specjalistami w sprawie dzieci z zaburzeniami mowy (wychowawcy dzieci przedszkolnych, nauczyciele, neurolog, audiolog, foniatra, laryngolog, ortodonta, psychiatra, pediatra, pedagog, psycholog)

Profilaktyka logopedyczna:

 • prelekcje dotyczące sposobów zapobiegania zaburzeniom mowy wygłaszane dla nauczycieli, wychowawców i rodziców.