Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Zespół zajmuje się kompleksową i wielospecjalistyczną pomocą dziecku od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Organizowane są to zajęcia terapeutyczne dla dziecka mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego jego rozwoju, jak również są to działania wspierające jego rodzinę. W skład zespołu, w zależności od potrzeb, wchodzi: pedagog, psycholog, surdopedagog, tyflopedagog, logopeda, terapeuta zajęć sensomotorycznych.