Zespół Orzekający

TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

WRZESIEŃ 2019- LUTY 2020

10.09.2019 r.– godz. 17:00

24.09.2019 r.– godz. 17:00

08.10.2019 r.– godz. 17:00

22.10.2019 r.– godz. 17:00

05.11.2019 r.– godz. 17:00

19.11.2019 r.– godz. 17:00

10.12.2019 r.– godz. 17:00

07.01.2020 r.– godz. 17:00

04.02.2020 r.– godz. 17:00

18.02.2020 r.– godz. 17:00

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURĄ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO W PPP ŚWIĘTOCHŁOWICACH:

PROCEDURA ZO– pdf