Rejonizacja

Poradnia udziela pomocy dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, wychowawcom i nauczycielom z placówek oświatowych mieszczących się na terenie Świętochłowic, jak również dzieciom nieuczęszczającym do szkoły (przedszkola) oraz ich rodzicom zamieszkałym na terenie miasta.

Wykaz placówek oświatowych , należących do terenu działania poradni:

 • Przedszkole Miejskie Nr 1
 • Przedszkole Miejskie Nr 2
 • Przedszkole Miejskie Nr 3
 • Przedszkole Miejskie Nr 4
 • Przedszkole Miejskie Nr 7
 • Przedszkole Miejskie Nr 8
 • Przedszkole Miejskie Nr 9
 • Przedszkole Miejskie Nr 11
 • Przedszkole Miejskie Nr 12
 • Przedszkole Miejskie Nr 13
 • Szkoła Podstawowa Nr 1
 • Szkoła Podstawowa Nr 2
 • Szkoła Podstawowa Nr 3
 • Szkoła Podstawowa Nr 4
 • Szkoła Podstawowa Nr 8
 • Szkoła Podstawowa Nr 17
 • Szkoła Podstawowa Nr 19
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
  • Gimnazjum Nr 1
  • I Liceum Ogólnokształcące
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
  • Gimnazjum Nr 2
  • II Liceum Ogólnokształcące
 • Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej
  • Gimnazjum Nr 3
  • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Ognisko Pracy Pozaszkolnej
 • Zespół Szkół Specjalnych
  • Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
  • Branżowa Szkoła I stopnia
  • Technikum
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego
  • Szkoła Policealna
 • Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko”
  • Gimnazjum
  • Liceum Ogólnokształcące
  • Technikum Elektroniczne