Artykuł

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świętochłowicach jest współorganizatorem drugiego, Miejskiego Tygodnia Przeciwko Przemocy.
W ramach tego przedsięwzięcia, przy naszej współpracy z  Wydziałem Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, Specjalistycznym Ośrodkiem  Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”, Komendą Miejską Policji , Centrum Integracji Społecznej oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, zorganizowano Konferencję „Stop hejtowi”. Podczas konferencji poruszano ważne kwestie dotyczące zagadnień o charakterze profilaktycznym. Z ramienia naszej Poradni swoje wystąpienie miała nasza psycholog, mgr Agata Fortuńska, która podczas prezentacji opowiedziała o specyfice uzależnień behawioralnych. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem jej autorstwa.