Europejski dzień logopedy

Europejski Dzień Logopedy obchodzony jest 6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Pomysłodawcą tego wydarzenia był w 2004r. CPLOL czyli Komitet Łącznikowy Terapeutów Mowy /Logopedów Unii Europejskiej. Celem tego święta jest podniesienie rangi zawodu logopedy oraz zwrócenie uwagi na ważność terapii zaburzeń komunikacji.

Grafika: Kalendarz Świąt Nietypowych