Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Kieruniki polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021