Miejski Tydzień Przeciwko przemocy

Na profilu FB Miasta Świętochłowice możemy dzisiaj przeczytać:

Miejski Tydzień Przeciwko Przemocy – Świętochłowice 2021 jest doskonałą okazją do mówienia wprost o różnych formach przemocy.

W 2020 roku założono w Polsce 72 600 Niebieskich Kart Według danych Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach na terenie miasta w tym samym roku miały miejsce 1663 interwencje domowe. Widać zatem, jak powszechnym zjawiskiem jest przemoc. Dotyczy wszystkich środowisk oraz społeczeństw – niezależnie od wykształcenia, statusu ekonomicznego, wyznania, kultury czy płci. Przybiera ona różne formy i może mieć różne przyczyny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat przemocy w rodzinie, zapraszamy do lektury artykułu dostępnego na stronie: https://swietochlowice.pl/wiadomosci/miasto/miejski-tydzien-przeciwko-przemocy/