Miejski Tydzień Przeciwko Przemocy

Z informacji zawartych na profilu FB Miasta Świętochłowice:

W ramach obchodów Miejski Tydzień Przeciwko Przemocy – Świętochłowice 2021, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań w Świętochłowicach, przygotował wykaz placówek, w których można uzyskać pomoc w przypadku wystąpienia: przemocy, uzależnienia od alkoholu, czy uzależnienia od narkotyków.

Informator można pobrać na stronie: https://swietochlowice.pl/wiadomosci/miasto/informator-dla-osob-doswiadczajacych-przemocy/