MOBILNA REKRECJA MUZYCZNA I MOZART

W ramach przyszłych wspólnych działań, które zostaną wdrożone od września 2021 roku przeprowadzone zostały przez mgr Barbarę Gurgoń pokazowe zajęcia Mobilnej Rekreacji Muzycznej dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 19.

Była to próba ukazania dzieciom jak w życiu codziennym można wykorzystać muzykę.
Ta propozycja włącza się w realizowany przez nauczycieli projekt „Edukacja przez Szachy
w szkole”, w ramach którego prowadzona jest w młodszych klasach nauka gry w szachy.  
W celu poprawy koncentracji uwagi i efektywnej pracy umysłowej stosowana jest muzyka
W. A. Mozarta.

W trakcie spotkania wykorzystano autorską metodę opracowaną przez dra Macieja Kieryła. Uczestnicy mieli możliwość wejścia w proponowane im różne ćwiczenia zawarte
w formule: Uruchomienie – Odreagowanie – Zrytmizowanie – Uwrażliwienie – Relaks – Aktywizacja. Do ich wykonania zachęcała ich różnorodna  muzyka.

Obserwacja zachowań dzieci podczas zajęć, ich spontanicznych reakcji pozwala na stwierdzenie, że zaproponowana im forma aktywności w oparciu o model UOZURA Mobilnej Rekreacji Muzycznej została przyjęta z wielkim zaangażowaniem i aprobatą.

Systematyczna współpraca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z SP 19, która nastąpi po wakacjach stworzy szanse na objęcie dzieci działaniami muzycznymi i prozdrowotnymi. Dzięki nim poszerzą one swoje kompetencje w zakresie umiejętności wykorzystywania różnorodnej muzyki dla swojego zdrowia i efektywniejszej nauki.