Motywacja wewnętrzna dziecka

Jak rozbudzić motywację wewnętrzną do nauki?

Wakacje dla uczniów niedawno się skończyły i nadszedł czas intensywnej nauki. Wielu z nich niechętnie chodzi do szkoły, zdobywa wiedzę, a przede wszystkim – wykonuje prace domowe. Zdarza się, że rodzice stosują wtedy system kar i nagród, chcąc w ten sposób zachęcić dzieci do wykonywania obowiązków szkolnych.

Najsilniejszym jednak bodźcem do nauki u każdego człowieka jest motywacja wewnętrzna. Skłania ona nas do działania z własnej woli, ciekawości, potrzeby poszukiwania, poczucia sprawstwa i odpowiedzialności. 

Brzmi pięknie, pozostaje tylko pytanie, jak taką motywację wzbudzić w naszych dzieciach? Poniżej kilka wskazówek, które mogą w tym pomóc:

  • Przekazuj dziecku informację zwrotną. Mów, co zrobiło dobrze, co mu się udało, co potrafi i z czego może być dumne. Co ważne doceniaj jego wysiłki, a nie sam efekt działania. Dzięki temu rozbudzisz w nim poczucie kompetencji, wewnętrzną dumę i wiarę we własne możliwości. W efekcie Twoje dziecko będzie chciało się dalej rozwijać i uczuć nowych rzeczy.
  • Oceń czy twoje dziecko potrzebuje pomocy. Nie zostawiaj go samego z trudnościami, ale też nie wyręczaj go. Pozwól mu wykonywać zadania samodzielnie, eksperymentować i podejmować decyzję. Rozbudzi to w nim poczucie autonomii i chęć do dalszej nauki.
  • Rozwijaj pasję dziecka, wykorzystuj jego zainteresowania do nauki innych przedmiotów. Nie wymagaj zbyt wiele. Twoim celem nie może być to, żeby dziecko miało najlepsze oceny ze wszystkich przedmiotów. Każdy z nas ma swoje upodobania, mocne i słabe strony. Twoje dziecko również.
  • Ucz przez zabawę. Staraj się wykorzystywać interesujące pomoce, zrób eksperyment, ucz podczas spaceru lub na świeżym powietrzu. Pozwoli to dziecku wyjść z nudnej rutyny, a czas poświęcony nauce stanie się przyjemniejszy.
  • Zbuduj z dzieckiem bezpieczną, akceptująca i pełną miłości relację. Bądź wyrozumiały dla jego słabości. Da to mu siłę do pokonywania trudności oraz wiarę we własne możliwości. Poczucie bycia kochanym i akceptowanym stymuluje rozwój oraz motywuje do działania.

Pamiętaj! Motywowanie za pomocą kontroli i kar jest mechanizmem, który w największej mierze niszczy motywację wewnętrzną.