Nowy cykl: POZNAJEMY ZAWODY

ZAWODY RZEMIEŚLNICZE:

Najprościej ujmując rzemieślnik to osoba fizyczna, która we własnym imieniu oraz na własny rachunek, wykorzystując pracę własną, wykonuje działalność gospodarczą, na podstawie dowodu kwalifikacji zawodowych. Takimi kwalifikacjami jest, np. zdanie egzaminu czeladniczego w szkole branżowej I stopnia.

Zgodnie z ustawą rzemieślnik to osoba zajmująca się rzemiosłem, a wiec:

Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:

  • osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej,
    w imieniu własnym i na rachunek tej osoby
  • wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej
  • spółkę jawną
  • spółki komandytowe
  • spółki komandytowo akcyjne
  • jednoosobową spółkę kapitałową
  • wspólników spółki cywilnej osób fizycznych
  • i inne spółki,

jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji wymienionych w ustawie o rzemiośle.

Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów przedstawiających zawody rzemieślnicze wyprodukowane przez TVP3 Katowice:

https://katowice.tvp.pl/28027551/rzemioslo-mam-swietna-prace

O zawodach rzemieślniczych można poczytać na stronie https://mapakarier.org/