PIKNIK ZAWODOWCA

Wszystkich uczniów klas VIII oraz uch Rodziców i Wychowawców
zapraszamy na:

Podczas jego trwania zachęcamy do odwiedzin naszego
punktu informacyjnego – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Przed Wami uczniowie czas dokonywania wyboru kolejnej szkoły.
Zastanawiacie się, gdzie dalej się uczyć by w przyszłości odczuwać
satysfakcję z wykonywanego zawodu.

Każdy będzie mógł porozmawiać z naszymi specjalistami 
(psychologiem, pedagogiem, logopedą).

Będzie można również skorzystać z porady zawodowej.

Nasza oferta może ukierunkować Cię w decyzji wyboru dalszej
drogi kształcenia. A rozmowa – rozwiać nękające Cię wątpliwości.

Na uczestników czekać będzie wiele atrakcji i niespodzianek.

Do zobaczenia 30 maja 2023 roku na „Skałce”.

START godzina 1100

Z A P R A S Z A M Y 😊