Profilaktyka – uzależnienia

Punkt Konsultacyjny ds.uzależnień dzieci i młodzieży

  Dyżur: każda środa w godz. 14:30-16:30 lub dowolny termin po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu (32-2454910). Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień dzieci i młodzieży świadczy  pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania  o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym. Główne zadanie: prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Na konsultacje zapraszamy w szczególności: – dzieci i  młodzież eksperymentującą ze środkami psychoaktywnymi, – dzieci i młodzież nadużywające lub uzależnione od narkotyków, alkoholu, leków lub innych środków zmieniających świadomość, osoby uzależnione od nikotyny, hazardu czy komputera, – członków rodziny czy osoby bliskie osobie uzależnionej, – nauczycieli, pedagogów i  inne osoby, które w swojej pracy mogą stykać się z problematyką uzależnień. Podczas spotkania można otrzymać min: – informacje dotyczące uzależnień i profilaktyki uzależnień, – informacje dotyczące stacjonarnych ośrodków leczenia uzależnień, oddziałów detoksykacyjnych, poradni zajmujących się leczeniem uzależnień, grup wsparcia, – wsparcie w sytuacji kryzysowej, – poradę dotyczącą strategii postępowania w stosunku do osoby uzależnionej, – indywidualną ofertę pomocową.     (źródło zdjęcia: http://zpokrzywaczka.pl/uzaleznienia/)

 

Czy w czasie pandemii Polacy piją więcej alkoholu?

Z przeprowadzonych obecnie badań nie można wyciągnąć jednoznacznego wniosku, natomiast zdecydowanie warto zapoznać się z raportem z I etapu badań. Raport znajdziecie państwo na stronie:

Raport

 

Ogłoszenie wyników badań:

25 czerwca 2019 r. podczas konferencji prasowej on-line w Centrum Prasowym PAP w Warszawie zostały zaprezentowane wyniki badania przeprowadzonego wśród młodzieży szkolnej dotyczącego używania substancji psychoaktywnych.

Raport z tego badania do pobrania : TUTAJ