Przypomnienie

Przypominamy, że jeszcze tylko do 10 lipca (do godziny 15:00) można rejestrować się do szkół ponadpodstawowych na stronie:

slaskie.edu.com.pl

Informujemy również, że w świetle aktualnych przepisów (Kodeks Pracy z 2019 roku, art. 191 §1 i §2), uczniowie, mogą być zatrudnieni jako młodociani w roku kalendarzowym,
w którym kończą 15 lat.

Osoby, które ukończyły klasę VIII szkoły podstawowej, a nie ukończyły 15 roku życia i chcą podjąć praktyczną naukę zawodu, przed podpisaniem umowy o pracę (praktykę) muszą najpierw uzyskać zgodę na zawarcie umowy o pracę od przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (np. rodzica), poprzedzoną uzyskaniem pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zapraszamy