Sieć współpracy i samokształcenia – Grupa wsparcia dla logopedów

PROTOKÓŁ:

Dnia 28.03.2019r. odbyło się kolejne spotkanie Logopedycznej Grupy Wsparcia, w którym wzięło udział dziewięciu logopedów świętochłowickich szkół,  przedszkoli oraz poradni.

Na wstępie omówiono statystykę zbiorczą przeprowadzonych w minionym semestrze diagnoz i terapii logopedycznych we wszystkich świętochłowickich placówkach. .Opracowanie statystyczne  zostało umieszczone na stronie PPP.
Kolejnym poruszonym zagadnieniem była współpraca logopedy z rodzicami oraz wszystkie trudne aspekty wzajemnych kontaktów.
Następnie dyskutowano na temat orzeczeń i opinii wydawanych przez PPP, ich zrozumiałości dla rodzica.
Kolejnym krokiem było  przedstawienie informacji dotyczących zmian w wydawaniu orzeczeń dotyczących afazji oraz niedosłuchu centralnego.
Na zakończenie logopedzi  konsultowali wzajemnie trudne kwestie logopedyczne dotyczące ich obecnej praktyki.