Stop Hejt – Wybierz Hej

Miejski Zarząd Oświaty wraz z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Świętochłowicach, Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno -Edukacyjnym „Metis” w Katowicach, pedagogami i psychologami szkolnymi oraz Młodzieżowym Domem Kultury w Świętochłowicach organizuje Miejską Kampanię Społeczną pod hasłem „STOP hejt – wybierz HEJ”.

Kampania ma objąć uczniów szkół podstawowych (od klasy IV) i ponadpodstawowych oraz ich rodziców i nauczycieli.

Celem kampanii jest:

  • zwrócenie uwagi rodziców, opiekunów i nauczycieli na pogłębiający się problem hejtowania w sieci oraz „mowy nienawiści”;
  • dostarczenie informacji na temat przyczyn, możliwości radzenia sobie z hejtem oraz miejsc, w których można uzyskać pomoc;
  • zwiększenie świadomości co do skali problemu i jego negatywnych skutków;
  • kształtowanie, promowanie postaw empatycznych.

O rozwoju prac będziemy informować na bieżąco.