Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

W roku 2020 Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci przypada na 30 kwietnia.