Święta Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składamy najlepsze życzenia.
Niech ten wyjątkowy czas napełni
Wasze serca otuchą i nadzieją
oraz pozwoli przezwyciężyć 
nawet największe trudności.

Dyrektor
oraz pracownicy
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej