Ważne

W związku z e-mailem Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 29.12.2020 r. dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach informuje o podjęciu wzmożonych działań w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych. Jest to okres szczególnie trudny dla dzieci
i młodzieży, ze względu na liczne ograniczenia, w szczególności dotyczące kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych.
Informuję, iż na stronie internetowej poradni pod adresem: ppp.swietochlowice.pl można znaleźć informacje dotyczące aktualnych telefonów w sytuacjach kryzysowych, można również skorzystać z tzw. e-porady w zakładce e-Poradnia oraz infolinii. Do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy psychologiczno-pedagogiczni naszej placówki,
których adresy mailowe znajdują się na stronie poradni.