Zespół Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach informuje.

INFORMATOR 2020
BRANŻOWA SZKOŁA I STPNIA NR 2
oraz
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 2
dla uczniów posiadających aktualne orzeczenie
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
(niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim; autyzm w tym Zespół
Aspergera, afazja).
Nasza szkoła branżowa jest szkołą wielozawdową
tzn. kształcimy w różnych zawodach.
Oferta co roku dostosowana jest do potrzeb i możliwości uczniów
oraz do potrzeb rynku pracy.
zajęcia prowadzone są:
– w szkole
( zajęcia edukacyjne, rewalidacyjne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna)
– u pracodawców
( zajęcia praktyczne dwa razy w tygodniu w kl. I i IIoraz trzy razy w tygodniu w kl. III,
konieczne jest podpisanie umowy z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego
lub umowy o zajęcia praktyczne)
-w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
( 4 tygodnie raz na rok szkolny – przedmioty zawodowe – teoria)
Dokumenty jakie należy złożyć w sekretariacie, aby kształcić się w naszej szkole
( w okresie kwiecień – czerwiec):

1. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum
2. Orzeczenie PPP
3. Wyniki egzaminu OKE
4. Podanie o przyjęcie do szkoły z informacją o wyborze zawodu
5. Aktualne zdjęcie legitymacyjne
6. Uczeń powinien w kwietniu/ maju poszukać zakładu pracy, w którym będzie od
września nowego roku szkolnego realizować zajęcia praktyczne, a czasie wakacji letnich
wykonać niezbędne badania.
Wszelkich niezbędnych informacji związanych z przyjęciem do szkoły branżowej oraz
kształceniem w zawodzie udziela Kierownik Szkolenia Praktycznego, z którym należy
skontaktować się najpóźniej przy składaniu dokumentów pod koniec czerwca
(najlepiej jednak zrobić to wcześniej kwiecień/maj).
Tu obejrzysz naszą szkołę, zapoznasz się z ofertą oraz bazą; zobaczysz jak funkcjonujemy
w poszczególnych pracowniach oraz zajęciach praktycznych; kliknij w poniższy link:
https://www.youtube.com/watch?v=wy9nfbqtE04&t=4s
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
(dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanymlub znacznym
oraz ze sprzężeniami)
Szkoła oferuje zajęcia w pracowniach:
1 .Gospodarstwa domowego
2. Krawieckiej
3. Małych form witrażowych
4. Ogrodniczej
5. Biurowej
uczniowie mogą również zdobywać wiedzę poza szkołą (urzędy, biura, zakłady usługowe
itp.)podczas tzw. praktyk wspomaganych
Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły w czerwcu:
1. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum
2. Orzeczenie PPP
3. Aktualne zdjęcie legitymacyjne.
Zobacz jak wyglądają zajęcia w naszej szkole, kliknij w poniższy link:
https://www.youtube.com/watch?v=8LxX8LTnWwE&t=34s
DYSPONUJE:
FUNKCJONALNYM BUDYNKIEM
PRZESTRONNYMI KLASAMI
DUŻĄ SALĄ GIMNASTYCZNĄ ORAZ BOISKIEM SZKOLNYM
PRACOWNIAMI:
GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KRAWIECTWA,
MAŁYCH FORM WITRAŻOWYCH, OGRODNICZĄ, INFORMATYCZNĄ
PRZESTRONNĄ I DOBRZE SALĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
GABINETEM PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
GABINETEM TERAPEUTYCZNYM
( LOGOPEDIA, EEG BIOFEEDBACK, ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI)
ŚWIETLICĄ
BIBLIOTEKĄ
ZAPEWNIA:
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ
POMOC HIGIENISTKI SZKOLNEJ
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE
* UCZNIOWIE BIORĄ UDZIAŁ W RÓŻNYCH WYDARZENIACH I AKCJACH
ORGANIZOWANYCH W SZKOLE ORAZ ŚRODOWISKU LOKALNYM
OTWARTY w naszej szkole zobacz film klikając w poniższy link:
https://www.youtube.com/watch?v=DXbfNNtQo1s
Propozycje zawodów, w których można kształcić się w naszej szkole:
Blacharz samochodowy 721306
Betoniarz-zbrojarz 711402
Cukiernik 751201
Elektryk 741103
Elektromechanik 741201
Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
Fryzjer 514101
Kelner 513101
Krawiec 753105
Kucharz 512001 I
Lakiernik samochodowy 713203 I
Murarz-tynkarz 711204
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
Mechanik pojazdów samochodowych 723103
Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
Ogrodnik 611303
Operator obrabiarek skrawających 722307
Piekarz 751204
Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
Przetwórca mięsa 751108
Sprzedawca 522301 Stolarz 752205
Ślusarz 722204
Wędliniarz 751107
#Bądźmy razem
kliknij w poniższy link, aby obejrzeć nasz najnowszy spot :
https://www.youtube.com/watch?v=Bhsayum9XMg