Zmiany Organizacji Pracy

SZANOWNI RODZICE
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne oraz za zgodą Organu Prowadzącego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach w okresie:
od 11 do 24 maja 2020 r. zmienia organizację pracy.
Na terenie poradni będą realizowane wizyty diagnostyczne, które związane są
z wydawaniem opinii WWR i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci
i młodzieży. 
Pozostałe zadania poradni są realizowane przez pracowników z wykorzystaniem metod pracy zdalnej.