ROZWÓJ MOWY DZIECKA

ROZWÓJ MOWY DZIECKA

 

KAMIENIE MILOWE ROZWOJU MOWY DZIECKA OD 0 DO 6 ROKU

ŻYCIA

0 – 3 miesiąc życia

SŁYSZENIE I ROZUMIENIE

Reaguje na głośne dźwięki

Wycisza się/ śmieje, gdy do niego mówimy

Przerywa płacz, gdy usłyszy głos

Wzmaga/osłabia ssanie, gdy usłyszy dźwięki

NADAWANIE – MOWA

 • Głuży (2/3 m.ż.) – wydaje dźwięki przypominające gruchanie

 • Radośnie piszczy, słysząc znane dźwięki


Używa krzyku lub płaczu do sygnalizowania swoich potrzeb4 – 6 miesiąc życia

SŁYSZENIE I ROZUMIENIE

Odwraca głowę, szukając źródła dźwięku

Reaguje na zmianę tonu głosu

Zwraca uwagę na zabawki, które wydają dźwięki

NADAWANIE – MOWA

 • Gaworzy – powtarza ciągi sylab i dźwięków własnych oraz zasłyszanych z otoczenia; ćwiczy w ten sposób emisję głosu, sprawność narządów artykulacyjnych oraz słuch fonemowy

 • Zagadywane – gaworzy, uśmiecha się, porusza rękami i nogami7 – 12 miesiąc życia

SŁYSZENIE I ROZUMIENIE

Odwraca się i patrzy w kierunku źródła dźwięku

Skupia uwagę, gdy do niego mówimy

Pytane: „gdzie mama?”, „gdzie tata?”, „gdzie lampa?” – wskazuje palcem

Chętnie uczestniczy w prostych zabawach paluszkowych (np.

Idzie rak”)

Zachęcane – wykonuje proste polecenia (np. „daj”), rozumie zakaz „nie wolno”

Próbuje naśladować nasze ruchy

NADAWANIE – MOWA

Intensywnie gaworzy („ma-ma-ma”, „ta-ta-ta”, „ba-ba-ba”)

Używa dźwięków, by zwrócić na siebie uwagę

Wykorzystuje gesty i mimikę, by spytać lub poprosić o coś

Mogą pojawić się pierwsze wyrazy zbudowane z sylab otwartych, zawierające spółgłoski prymarne m, t, b, p („mama”, „tata”, „baba), nie zawsze kojarzone jeszcze z konkretną osobą lub przedmiotem12 – 24 miesiąc życia

SŁYSZENIE I ROZUMIENIE

Poproszone –wskazuje poprawnie podstawowe części ciała

Wykonuje proste polecenia („daj buzi”, „zrób pa, pa”)

 • Potrafi wskazać często nazywane przedmioty

 • Stały wzrost słownictwa

Słucha z zainteresowaniem prostych piosenek, krótkich wierszyków i opowiadań

NADAWANIE – MOWA

 • Zamiast słów stosuje wyrazy dźwiękonaśladowcze („miau”, „hau”,„bach”)

 • Powtarza wielokrotnie wyrazy zasłyszane z otoczenia – echolalie

 • Zaczyna łączyć dwa wyrazy („mama daj”, „tata tu”, „nie chcę”)

 • Upraszcza – może wymawiać początek lub koniec słowa


Wymawia samogłoski a, u, i, o, e, y oraz spółgłoski m, b, p, t, n, ł, j, d

Uwaga!

Niepokojącym sygnałem jest brak budowania wypowiedzi dwuwyrazowych po ukończeniu 2 roku życia2 – 3 rok życia

SŁYSZENIE I ROZUMIENIE

 • Rozróżnia przeciwieństwa: np. „nie ma – jest”

 • Wskazuje części ciała

 • Wykonuje bardziej złożone polecenia („weź misia i chodź do mamy”)
NADAWANIE – MOWA

 • Nazywa większość przedmiotów znanych z otoczenia (tworzy przy tym własny język np. „ludź = człowiek”)

 • Pyta „co to?”, stosuje przeczenia („nie ma mamy”), zaczyna używać liczby mnogiej

 • Podaje swoje imię

  • Trudne głoski zastępuje łatwiejszymi („sialik/ salik” = szalik, „lyba”= ryba)

 • Pod koniec tego okresu dziecko wymawia samogłoski ustne i nosowe, wszystkie spółgłoski poza s, z, c, dz , sz, ż, cz, dż, r3 – 4 rok życia

SŁYSZENIE I ROZUMIENIE

Reaguje na głos z innego pokoju i komunikaty z radia i telewizji

Potrafi odróżnić słuchowo wymowę prawidłową od zniekształconej (np. „sanki” a „sianki”)

NADAWANIE – MOWA

Jest rozumiane przez osoby obce

Buduje coraz dłuższe zdania

Dużo pyta, odpowiada na pytania „kto”, „co”, „gdzie”, „z kim”, „w czym”

Może jeszcze upraszczać najtrudniejsze głoski – sz, ż, cz, dż, r

Zwykle mówi płynnie, choć mogą zdarzać się zawahania, powtórzenia dźwięków, sylab, wyrazów, przeciągania głosek = rozwojowa niepłynność mowy

4 – 5 rok życia

SŁYSZENIE I ROZUMIENIE

Z uwagą słucha prostego opowiadania i potrafi odpowiedzieć na pytania związane z jego treścią

Rozumie komunikaty wypowiadane przez obce osoby

NADAWANIE – MOWA

Zadaje bardzo dużo pytań

Może wymawiać głoski sz, ż, cz, dż, zdarza się, że i r

(uwaga! Nie wymuszamy wymowy „r”!)

Buduje bogate zdania, używa coraz więcej przymiotników, potrafi opowiedzieć prostą historyjkę • Stosuje podstawowe reguły gramatyczne, choć czasem je myli

5 – 6 rok życia

SŁYSZENIE I ROZUMIENIE

 • Rozumie stosunki przestrzenne „pod”, „na”, „obok”,

 • Prawidłowo interpretuje znaki symboliczne (np. kółko+ trójkąt = znak drogowy)

 • Rozumie morał np. bajki

 • Rozumie trudniejsze instrukcje – „klaśnij w dłonie, a potem połóż ręce na kolanach”) poprawna, z zastosowaniem reguł gramatycznych

NADAWANIE – MOWA

 • Pod koniec tego okresu mowa jest wyraźna i zrozumiała,

 • 6 rok życia – dziecko prawidłowo wymawia wszystkie głoski języka polskiego

 • Potrafi odpowiedzieć na bardziej złożone pytania, opowiada, używając zdań złożonych

 • Potrafi opowiedzieć, co widzi na ilustracji, opowiada bajki

 • Potrafi porozmawiać z osoba obcą, nie odbiegając od tematuOpracowanie na podstawie materiałów

Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego