Publikacja Ośrodka Rozwoju Edukacji, która skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów, doradców metodycznych i konsultantów zatrudnionych w ośrodkach doskonalenia nauczycieli.

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii