15 Maja Międzynarodowy Dzień Rodzin

Międzynarodowy Dzień Rodzin – święto obchodzone 15 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993.
Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny.