2 Maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone od 2004 roku 2 maja skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej, a w szczególności na biało-czerwonej Fladze RP. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.
Dlaczego 2 maja? Właśnie tego dnia żołnierze polscy z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie, zdobywając miasto przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej.
To również nawiązanie do czasów PRL-u, w których, w przed dzień ustanowienia Święta Konstytucji 3 Maja, władze komunistyczne wydały zakaz wywieszania flag państwowych dla upamiętnienia wydażeń z Berlina.
Jedną z nowych form uczczenia tego święta jest noszenie tzw. kokardy narodowej, czyli kolistej rozetki w barwach biało-czerwonych.