31.05.2021 r. w ramach sieci współpracy i samokształcenia, odbyło się spotkanie z wychowawcami przedszkoli miejskich. Przebiegało ono online z użyciem Microsoft Teams. Uczestnicy zostali zapoznani z opracowaną przez mgr Jolantę Hanzel prezentacją
pt.: „Seksualność małych dzieci”. Omówione zostały problemy związane z tematyką powyższej prezentacji oraz bieżące sprawy dotyczące m.in. diagnozy dzieci przedszkolnych. Celem usprawnienia przebiegu komunikacji pomiędzy członkami grupy wsparcia działającej
w ramach sieci współpracy, podjęto decyzję o stworzeniu grupy na komunikatorze WhatsApp.