22 listopad

W dniu dzisiejszym w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar Przemocy
w Rodzinie „Przystań” w ramach działań związanych z II Miejską Konferencją „STOP HEJTOWI” odbyły się warsztaty dla podopiecznych, które na co dzień korzystają z pomocy SOW.

Tematem zajęć prowadzonych przez pedagoga PPP – mgr Barbarę Gurgoń były zagrożenia wynikające z nadmiernego korzystania z telefonu komórkowego i komputera. Z ramienia Ośrodka brała w nich udział psycholog – mgr Sylwia Wites. Zebrane podopieczne SOW aktywnie brały udział w warsztatach. Dzieliły się swoimi doświadczeniami związanymi
z obserwowanymi u swoich dzieci niepokojącymi je przejawami nadużywania komunikatorów.

Podczas warsztatów przedstawione zostały wyniki badań dotyczących szkodliwości nadmiernego korzystania z Internetu i np. portali społecznościowych. Omówiono: sygnały świadczące o występowaniu u dzieci i nastolatków przymusu ciągłego bycia online, objawy psychosomatyczne uwarunkowane długim przesiadywaniem przed ekranami oraz zagrożenia, jakie mogą spotkać je w sieci. Zebranym zaproponowano także konstruktywne sposoby reagowania na występujące przejawy nadmiernego korzystania z Internetu oraz telefonu komórkowego.