22 październik – Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania

22 październik – Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania. W filmie przedstawiono specyfikę podejścia terapeutycznego stosowanego wobec osób doświadczających jąkania. Podkreślono ogromne znaczenie przeniesienia głównego akcentu w terapii na otoczenie