Dzień Bezpiecznego Internetu (08.02.2022 r.) – dobry moment na to, aby zwrócić uwagę nauczycieli, pedagogów i wychowawców oraz rodziców na coraz częściej pojawiające się
w Internecie zjawiska zagrażające bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Zwłaszcza, że w dobie pandemii spędzamy coraz więcej czasu przed ekranami komputerów, smartfonów i tabletów.

Zachęcamy dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, a także rodziców do zapoznania się
z ważnymi materiałami promującymi bezpieczeństwo w sieci.

Poradniki, scenariusze zajęć dla szkół stworzone w ramach programu Bezpieczna szkoła+:

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/promujemy-bezpieczenstwo-w-sieci/materialy-5/ 

Materiały edukacyjne dla nauczycieli i szkół Fundacji Orange:

https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/dla-nauczycieli-i-wolontariuszy 

Materiały multimedialne, kursy e-leariningowe, poradniki i broszury Polskiego Centrum Programu Safer Internet (PCPSI):

https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne.html 

Raport Państwowego Instytutu Badawczego NASK “Nastolatki 3.0” (2021):

https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/4294,Raport-Nastolatki-30-mlodziez-spedza-coraz-wiecej-godzin-w-internecie.html