Z wielkim smutkiem i żalem
zawiadamiamy o śmierci

Ś.P. MAGDALENY FIGUŁY

wieloletniego pracownika oraz
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 10.08.2022 r. o godzinie 9.45
w Kościele św. Augustyna w Lipinach.