Akty prawne

Wybrane regulacje prawne dot. doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach
i placówkach oświatowych.

Zapisy dotyczące zadań szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego możemy znaleźć w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000325

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572  z późn. zm.)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910950425&type=2

 1. W ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.:
  http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20170000059&type=2

 1. W ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000060&type=2

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
  (Dz.U. 2017 poz. 1591).
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001591&type=2

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199).
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000199&type=2

Ponadto w pracy doradcy zawodowego bardzo ważnym dokumentem jest:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000316