Artykuł

Dzieci z doświadczeniem wojny są obok nas. Spróbujmy im
pomóc….