Artykuł

Młodzież dokonuje samouszkodzeń. Poniższy artykuł pomoże nam odpowiedzieć na pytanie dlaczego tak się dzieje i jakie emocje temu towarzyszą.

Zraniony nastolatek. Samouszkodzenia wśród młodzieży.

https://dzieciecapsychologia.pl/zraniony-nastolatek-samouszkodzenia-wsrod-mlodziezy/