Barometr zawodów

BAROMETR ZAWODÓW

Właśnie decydujesz o swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej? Nie wiesz czy Twój wymarzony zawód ma przyszłość?  Chcesz wiedzieć jak wygląda sytuacja zapotrzebowania na zawody w powiecie, województwie lub kraju? Odwiedź stronę BAROMETRU ZAWODÓW. Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji
w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

https://barometrzawodow.pl/

BAROMETR ZAWODÓW województwo śląskie miasto Świętochłowice 2021

 

 

Barometr zawodów1 to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach rynkowych. Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr zawodów koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże,
a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).

Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w Świętochłowicach w roku 2020.

 

Zawody o dużym deficycie:

elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy

 

Zawody deficytowe:

betoniarze i zbrojarze 
blacharze i lakiernicy samochodowi 
brukarze 
cieśle i stolarze budowlani 
dekarze i blacharze budowlani 
fryzjerzy 
górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych 
kelnerzy i barmani 
kierowcy autobusów 
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych 
kucharze 
lakiernicy 
magazynierzy 
mechanicy pojazdów samochodowych 
monterzy instalacji budowlanych 
monterzy konstrukcji metalowych 
monterzy okien i szklarze 
murarze i tynkarze 
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych 
operatorzy obrabiarek skrawających 
piekarze 
pielęgniarki i położne 
pracownicy ds. budownictwa drogowego 
pracownicy ds. rachunkowości i księgowości 
pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie 
pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy 
przedstawiciele handlowi 
robotnicy budowlani 
robotnicy obróbki drewna i stolarze 
spawacze 
ślusarze 

 

Zawody w równowadze:

administratorzy stron internetowych
agenci ubezpieczeniowi
analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych
animatorzy kultury i organizatorzy imprez
architekci i urbaniści
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych
operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
opiekunki dziecięce
opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
optycy i pracownicy wytwarzający protezy
pedagodzy
plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków

 

Zawody nadwyżkowe:

W roku 2020 Powiatowy Urząd Pacy w Świętochłowicach nie przewiduje zawodów nadwyżkowych.

1 https://barometrzawodow.pl/