Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego

Zachęcamy do zapoznania się z listem wspólnym MEN, MI i GIS oraz wytycznymi w kwestii bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły:

WSPÓLNY LIST – link