Cykl: Poznajemy zawody

„Poznajemy zawody” część 5

Dzisiaj kolejne zawody szkolnictwa branżowego czyli branża ceramiczno-szklarska.

Na przestrzeni lat obserwuje się dynamiczny rozwój przemysłu ceramiczno-szklarskiego. Produkcja i przetwarzanie w tych branżach opiera się współcześnie na wysoko specjalistycznych maszynach o podobnej technologii działania, do których obsługi potrzebna jest uniwersalna wiedza i umiejętności w zakresie funkcjonowania urządzeń przemysłowych. Wytwarzane wyroby ceramiczne czy szklane  posiadają coraz bardziej skomplikowane
i nowatorskie kształty i rozmiary. W zależności od przeznaczenia wyroby te wytwarzane są
z wykorzystaniem zaawansowanych technologii i technik formowania oraz zdobienia, dlatego pracownik potrzebuje specjalistycznej wiedzy, którą może zdobyć w szkole ponadpodstawowej.

Zawody należące do tej branży:

 1. Operator urządzeń przemysłu ceramicznego

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego wykonuje i nadzoruje procesy technologiczne przemysłu ceramicznego, między innymi w produkcji ceramiki: szlachetnej, stołowej, sanitarnej, budowlanej, ogniotrwałej, technicznej, elektrotechnicznej i elektronicznej. Do jego zadań zawodowych należą: nadzorowanie procesów technologicznych produkcji surowców i mas ceramicznych, prowadzenie dokumentacji prac produkcyjnych
i laboratoryjnych, współdziałanie z innymi działami produkcyjnymi i kontrolnymi w celu realizacji zadań ilościowych i jakościowych, przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle ceramicznym, współdziałanie ze służbami technologicznymi przy opracowywaniu instrukcji technologicznych oraz norm w zakresie jakości, użytkowanie urządzeń komputerowych w procesach sterowania, wytwarzania
i przy odbiorze technicznym wyrobów, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska naturalnego .

Materiał filmowy:

https://www.youtube.com/watch?v=jzdbSGjrn-4

 1. Operator urządzeń przemysłu szklarskiego

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego to osoba pracująca w hucie szkła zazwyczaj wykonuje pracę indywidualnie lub w małym zespole.

Do zadań operatora urządzeń przemysłu szklarskiego należy:

 • dobieranie odpowiednich maszyn i urządzeń do obróbki szkła,
 • dobór odpowiednich surowców do wyrobu szkła,
 • konserwacja używanych maszyn i urządzeń,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy przy maszynach;
 • obsługa maszyny i urządzeń podczas wytwarzania szkła budowlanego, opakowaniowego, gospodarczego i technicznego;
 • wytwarzanie galanterii szklanej i wyrobów artystycznych;
 • wytwarzanie szkieł bezpiecznych i specjalnych;
 • wytwarzanie włókna szklanego, wełny mineralnej i szklistych materiałów włóknistych;
 • zdobienie wyrobów szklanych;
 • przetwarzanie szkieł.

Materiał filmowy:

https://www.youtube.com/watch?v=G7vDJXvhS2s

 1. Technik ceramik

Technik ceramik wykonuje i nadzoruje procesy technologiczne przemysłu ceramicznego, między innym i w produkcji ceramiki: szlachetnej, stołowej, sanitarnej, budowlanej, ogniotrwałej, technicznej, elektrotechnicznej i elektronicznej.

Materiał filmowy:

https://www.youtube.com/watch?v=BcZC3NMFQ2Y

 1. Technik technologii szkła

Technik technologii szkła uczestniczy w produkcji wyrobów ze szkła. Miejscem pracy są huty szkła oraz zakłady specjalizujące się w przetwórstwie szkła. Stanowiska pracy są usytuowane w halach produkcyjnych, w których pracują piece szklarskie oraz maszyny do formowania, które wytwarzają za pomocą określonej metody wyroby ze szkła. W hali produkcyjnej, w tzw. części gorącej, panują bardzo wysokie temperatury i podwyższony hałas – emisja z urządzeń do obróbki płomieniowej
i mechanicznej szkła (np. odprężarek). W Polsce różnymi metodami formowania wytwarzane jest szkło budowlane, techniczne, gospodarcze oraz opakowania szklane. Wyrobami szklanymi produkowanymi w Polsce na największą skalę są opakowania szklane. Zdecydowanie dominują wśród nich butelki i słoje wykonane ze szkła bezbarwnego. Warto podkreślić, że polskie zakłady produkujące szkło płaskie i ich wyroby należą do najnowocześniejszych w Europie, dzięki zastosowaniu w nich nowych technologii.

Materiał filmowy:

https://www.youtube.com/watch?v=YDGwIInRToU