Dla Dyrektorów PM

 

Zaproszenie

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie warsztatowe koordynatorów pomocy psychologiczno-pedagogicznej świętochłowickich Przedszkoli Miejskich, które odbędzie się  14 marca 2019r. o godz. 13.30. Tematem spotkania będzie zapoznanie się z procedurami:
– kierowania dzieci przedszkolnych do PPP,
– uzyskania przez dzieci niepełnosprawne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 

 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia (grupa wsparcia dla pracowników przedszkoli). które odbędzie się 15 listopada o godz. 13.30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. tematem pierwszego spotkania będzie omówienie arkusza Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia. Prosimy, by przynieść ze sobą wypełniony przykładowy arkusz WOPFU.    

AWOPD
AWORD
IPET
Prezentacja1