Dla dzieci przedszkolnych

Zajęcia grupowe dla dzieci przedszkolnych.

Celem zajęć rozwijanie i usprawnianie:
– motoryki dużej,
– motoryki małej, w tym grafomotoryki,
– percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– percepcji słuchowej.

Ćwiczymy poprzez zabawę, wykorzystując różnorodne metody, m.in. Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Zajęcia prowadzone są przez psychologa i pedagoga naszej poradni i odbywają się co dwa tygodnie.

Prowadzące: mgr Jolanta Hanzel, mgr Patrycja Stopyra