Dla dzieci z dysleksją

TERAPIA GRUPOWA UCZNIÓW DYSLEKTYCZNYCH

(szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych)

 

W ramach systematycznych zajęć stosowane są ćwiczenia usprawniające obniżone funkcje:

– wzrokowe i słuchowe

oraz integracje wzrokowo – słuchowo – ruchową.

W trakcie spotkań uczniowie poznają metodę Kinezjologii Edukacyjnej  P. Dennisona, która pomaga im pokonywać trudności w pisaniu i czytaniu, a także uczy, jak się relaksować i efektywnie zdobywać wiedzę.

Doskonalone są umiejętności poprawnego stylistycznie formułowania wypowiedzi pisemnych oraz wzbogacany jest zasób słownictwa uczestników.

W celu systematycznego utrwalania reguł ortograficznych uczestnicy pracują w oparciu w „Program Edukacyjno – Terapeutyczny: ORTOGRAFFITI” wydawnictwa „Operon”.

Każdy uczeń korzysta również z indywidualnych konsultacji pod kątem korygowania prowadzonej pracy samokształceniowej (z wykorzystaniem „Dyktanda w 10-ciu punktach z komentarzem ortograficznym” M. Bogdanowicz.