Dla dzieci z trudnościami w komunikowaniu się

Zajęcia grupowe rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne dzieci i młodzieży.

Cele:
1. zwiększenie świadomości emocji własnych oraz innych osób,
2. nabywanie i podnoszenie umiejętności:
– kontrolowania emocji i wyrażania ich w sposób akceptowany,
– rozumienia kontekstu społecznego różnych sytuacji (w tym związanych z konfliktem, porażką),
– przewidywania sposobu myślenia, odczuwania innych ludzi,
– współdziałania w grupie (przestrzeganie zasad, reguł w grach),
3. uczenie się pożądanych społecznie zachowań,
4. usprawnianie koordynacji ruchowej, wzrokowo-ruchowej i przetwarzania sensomotorycznego.

Cele i program zajęć są dostosowywane do potrzeb uczestników grupy i są na bieżąco modyfikowane.

Zajęcia odbywają się co tydzień (naprzemiennie) w dwóch grupach – młodszej i starszej.

W bieżącym roku szkolnym limit miejsc został wyczerpany.

Prowadzące: mgr Dorota Muszyńska, mgr Małgorzata Żerdzińska