Dla rodziców

 

WYWIAD Z RODZICEM W FORMIE on-line
WNIOSEK O WYDANIE OPINII
KARTA PRZYJECIA DZIECKA, PEŁNOLETNIEGO UCZNIA
PRZEKAZANIE KARTY INDYWIDUALNEJ
SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW UŻYWANYCH W OPINIACH I ORZECZENIACH
 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE(załącznik do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego)
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE(załącznik do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)
 WNIOSEK RODZICA O WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  
 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE  (załącznik do wniosku o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju)

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE DOT. ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

      SKŁADANIE WNIOSKU PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA