Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Data 5 maja to ważny dzień dla wszystkich osób niepełnosprawnych oraz tych, którzy podejmują działania służące najskuteczniejszemu niwelowaniu barier i budowaniu środowiska przyjaznego oraz dostępnego dla wszystkich.

Odwiedź portal Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.