Informator

W ramach Miejskiego Tygodnia Przeciwko Przemocy powstał Informator – Gdzie szukać pomocy dla osób doświadczających przemocy, problemu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków:

INFORMATOR – miejsca pomocy dla osób doświadczających przemocy, problemu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków