Interwencja Kryzysowa

 

Telefony w sytuacjach kryzysu

W każdej sytuacji kryzysowej można korzystać z następujących bezpłatnych numerów telefonów:

 1. BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

  116 111 czynny codziennie w godzinach 12.00-2.00.

 2. BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RZECZNIKA PRAW DZIECKA: 800 12 12 12 czynny od poniedziałku do piątku 8.15-20.00.
 3. CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO:
  800 70 22 22 czynny całodobowo, bezpłatny.
 4. TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA:

  800 100 100 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 15:00.

 5. TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W KRYZYSIE EMOCJONALNYM:
  116 123 czynny od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 22.00, bezpłatny.
 6. BEZPŁATNA LINIA WSPARCIA DLA OSÓB PO STRACIE BLISKICH:

  800 108 108 czynne w dni powszednie od 14:00 do 20:00.

 

BROSZURA ZESPOŁU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

DZIECKO Z DEPRESJĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU 

BUDOWANIE STRATEGII ANTYKRYZYSOWEJ
NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE

WSPOMAGANIE SZKÓŁ W ZAKRESIE
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM DZIECI I MŁODZIEŻY